بایگانی ماهانه: ژوئیه 2009

صبح جمعه پیاده روی مسالمت آمیز سبز ها

  چطوره هرهفته جمعه در تهران و همه شهرستان ها پیاده روی سبز میلیونی داشته باشیم.  صبح جمعه همراه با خانواده، پیر و جوان همه  بریم پیاده روی بدون اینکه شعار بدیم. به کسی نمیتونن گیر بدن، میگیم صبح جمعه اس اومدیم پیاده روی. مسیر پیاده روی ترجیحا نباید مرکز شهر و تو خیابونا باشه، نمی خوایم اغتشاشگرا از این حرکت سو استفاده […]