بایگانی ماهانه: ژانویه 2010

حالا که SMS به این وسعت پخش میشه چرا برای اطلاع رسانی ازش استفاده نکنیم؟

امروز چندین sms برای شرکت در مسابقه 90 دریافت کردم و تقریبا تمام دوستان و اطرافیان من این sms رو دریافت کردند. کاری ندارم چه کسی این حرکت رو شروع کرده و چه هدفی داشته ولی چیزی که مهمه اینه که سرعت و گستره انتشار آن در سطح کشور واقعا بی نظیر بود. اولین چیزی […]