بایگانی ماهانه: مارس 2010

چهاشنبه سوری جواب هرگونه حمله را با نارنجک و کوکتول مولوتف خواهم داد

روز چهارشنبه سوری عکس و نماد دیکتاتور را به آتش خواهم کشید و در مراسم قاشق زنی شعار بلند مرگ بر دیکتاتور سرخواهم داد. این یک اعتراض مسالمت آمیز است ولی اینبار دست خالی نخواهم بود و در صورت هرگونه حمله، جواب آن را با نارنجک و کوکتول مولوتف خواهم داد. Advertisements