بایگانی ماهانه: مارس 2011

آهای بسیجی، مامور انتظامی، سرباز وظیفه با شما هستم

میدانید از چه کسانی اطاعت میکنید؟ اربابان شما همان کسانی هستند که به زمین خواری مشغولند. همان کسانی هستند که در شمال و کیش ویلا دارند. همان کسانی هستند که مواد مخدر به کشور وارد میکنند. همان کسانی هستند که دختران ما را به شیخ نشین ها می فروشند. همان کسانی هستند که با پول […]

پیشنهاد: در اعتراضات بعدی هر کسی که موتور دارد با موتورسیکلت به تظاهرات بیاید

فقط تصور کنید اگر ۱۰۰ نفر با موتورسیکلت یک جا جمع شوند باطوم به دست ها از وحشت پا به فرار خواهند گذاشت. واقعا چرا ما هم با موتورسیکلت به میدان نمی آییم؟ چرا این برتری استراتژیک فقط باید در اختیار باطوم به دست ها باشد؟ اگر در اعتراضات بعدی هر کسی که موتور دارد […]