دستۀ انتخابات 92

مهندسی انتخابات به روش كاملا دموكراتيك

ابتدا برای اینكه هدف مورد نظر رهبری برای مهندسی انتخابات 92 را پیدا كنیم بهتر است وقایع قبل از انتخابات را بررسی كنیم: 1- رد صلاحیت رفسنجانی و مظلوم نمایی طیف منتسب به وی 2- خود زنی قالیباف و افتخار به اینكه دانشجویان را با باتوم میزده 3- مظلوم نمایی عارف و روحانی در صدا […]